(+994 70) 216 91 91    (+994 55) 212 18 15

Əhməd Rəcəbli 219, MZ Plaza, Bakı, Azərbaycan

XARİCİ VƏTƏNDAŞLARA ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİNDƏ DƏSTƏK

  • əmlak maraqlarına dair bütün hüquqi sənədlərin hazırlanması, təhlili və razılaşdırılması
  • daşınmaz əmlakın alqı-satqısında əcnəbilərə məsləhətlərin verilməsi
  • icarə və kirayə müqavilələri üzrə məsləhətlərin verilməsi, sifarişçinin tapşırığına uyğun tikilmiş əmlak üzrə renta
  • daşınmaz əmlak sənədləşməsinin tənzimlənməsi
  • hüquqi şəxslərin birləşməsi zamanı əmlakın idarə edilməsi
  • biznes üçün əmlakın girovu, yüklülüyü üzrə məsləhətləşmələr
  • müflisləşmə və ləğvetmə zamanı əmlakın idarə edilməsi
  • torpaq alqı-satqısı və qeydiyyatı, daşınmaz əmlak müqavilələri
  • daşınmaz əmlaka vergiqoyma məsləhətləri
  • əmlakın idarə edilməsi üzrə razılaşmalar