Unilegal Consulting

Əmtəə nişanlarının alınması

  • qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanlarının qeydiyyata alınması