(+994 70) 216 91 91    (+994 55) 212 18 15

Əhməd Rəcəbli 219, MZ Plaza, Bakı, Azərbaycan

TİKİNTİ HÜQUQU

  • layihələndirmə və tikinti üzrə tam hüquqi xidmətin göstərilməsi
  • şirkətlərin tikinti müqavilələri danışıqlannda təmsil edilməsi
  • tikinti müqavilələrinin tərtib edilməsi
  • beynəlxalq tikinti müqavilə formalan, əsasən FIDIC və digərlərindən istifadəsi
  • işlərin tam olaraq təşkili və yekunlaşması üçün dövlət icazələrinin alınmasında köməklik göstərilməsi
  • sağlamlıq, Əmək, Təhlükəsizlik, Ətraf Mühit (SƏTƏM)
  • layihələndirmə və tikinti lisenziyalarının alınması
  • tənzimləyici orqanlardan icazələrin alınması, dövlət qurumlan ilə danışıqların aparılması