Bütün Xidmət Sahələrimiz

Unilegal MMC beynəlxalq hüquq və konsaltinq şirkəti hüquq, mühasibat və konsaltinq xidmətlərini hüquqi və fiziki şəxslərə göstərir.

Lisenziyaların alınması

Lisenziyaların alınması

-

təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növlərini həyata keçirmək üçün dövlət və inzibati orqan tərəfindən verilmiş

Əmək və işəgötürmə hüquqları, kadr işinin təşkili

Əmək və işəgötürmə hüquqları, kadr işinin təşkili

-

Ölkənin əmək qanunvericiliyi işçilərin hüquqlarını bir qayda olaraq hər zaman daha çox müdafiə edir. Və buna görə də əmək müqavilələrinə və tərəflərin razılaşmalarına diqqətlə yanaşmamız zəruri hal alır.

Vergi, mühasibatlıq və maliyyə xidmətləri

Vergi, mühasibatlıq və maliyyə xidmətləri

-

Vergi prosedurlarının həyata keçirilməsi, bütün növ hesabatların verilməsi, mühasibatlıq və maliyyə xidmətlərinin görülməsi bizim işimizdir desək, yəqin ki, yanılmarıq.

Miqrasiya hüququ

Miqrasiya hüququ

-

Hər bir əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycan Respublikasına gəldiyi andan etibarən miqrasiya qanunvericiliyinə uyğun hərəkət etməlidir. Miqrasiya qanunvericiliyinin şərtlərinin pozulması cərimə, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsin

Tikinti hüququ

Tikinti hüququ

-

layihələndirmə və tikinti üzrə tam hüquqi xidmətin göstərilməsi; şirkətlərin tikinti müqavilələri danışıqlannda təmsil edilməsi; tikinti müqavilələrinin tərtib edilməsi; beynəlxalq tikinti müqavilə formalan, əsasən FIDIC və digərlərindən istifadəsi

Əmtəə nişanlarının alınması

Əmtəə nişanlarının alınması

-

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanlarının qeydiyyata alınması

Xarici vətəndaşlara əmlak məsələlərində dəstək

Xarici vətəndaşlara əmlak məsələlərində dəstək

-

əmlak maraqlarına dair bütün hüquqi sənədlərin hazırlanması, təhlili və razılaşdırılması; daşınmaz əmlakın alqı-satqısında əcnəbilərə məsləhətlərin verilməsi; icarə və kirayə müqavilələri üzrə məsləhətlərin verilməsi, sifarişçinin tapşırığına uyğun tikilmiş əmlak üzrə renta

Biznes məsləhətləri və müqavilələri

Biznes məsləhətləri və müqavilələri

-

Yeni və ya mövcud biznesdə uğurlu olmaq hər bir sahibkarın, biznes sahibinin arzusudur. Bu müvəffəqiyyətə gedən yolda ehtiyacınız olacaq sənədləşmələrin, müqavilələrin, biznes məsləhətlərinin, bir sözlə hər cür hüquqi prosedurların həyata keçirilməsində ən yaxın dostunuz bizik.

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq

-

Bu, kommersiya hüquqi şəxslərin yaradılması və fəaliyyəti ilə əlaqədar yaranan ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi normalar toplusudur. Korporativ hüquq ən mürəkkəb hüquq sahələrindən biri olmasına baxmayaraq şirkətimiz bu sahədə də artıq öz sözünü demiş ən qabaqcıl hüquq firmalarındandır.

Pulsuz Konsultasiya